Tradecoin /Cách dùng đòn bẩy trên sàn Binance futures

Tradecoin
  1. Đòn bầy trên binance futures từ 1-125 Lần. Tức là nếu bạn đặt đòn bầy là 10 lần thì khi giá BTC giảm 10% thì bạn hết tiền nếu bạn không cắt lỗ. Ngược lại, Nếu giá BTC tăng 10% thì bạn sẽ lãi 100% số vốn các bạn ký quỹ.
  2. Bạn sẽ chuyển tiền từ Binance sang Binance futures để ký quỹ.
  3. Số tiền ký quỹ tối thiểu là 0.001BTC theo đòn bầy sẽ ra giá đô bạn cần ký quỹ.
  4. Binance futures là một hình thức Trade forex việc mua bán không ảnh hưởn đến thị trường BTC. Nếu bạn lãi thì Binance thua và ngược lại. Không giốn như sàn iao dịch truyền thống là bạn tháng hay thua thì binance đều thắng từ 0.1% phí giao dịch.
  5. Bạn nên tìm hiểu kỹ điểm chốt lời chốt lỗ rồi lựa chọn đòn bẩy cho hợp lý nếu không bạn sẽ hết sạch tiền.
  6. Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

Binance Futures rủi ro rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đầu tư.

Trả lời