Các bước ứng dụng sức mạnh tiềm thức

TƯ DUY TRIỆU PHÚ

-Bước 1: Tổng kết tối thiểu 3 thành công /ngày

-Bước 2: Bảng quỹ tự do tài chính và tổng hợp tạo thói quen quản lý dòng tiền mỗi ngày.

-Bước 3: 17 tư duy triệu phú

-Bước 4: 4 câu thần chú gia tăng hỗ trợ tiềm thức

-Bước 5: Liên tục hình dung bức tranh kết quả mục tiêu 30 ngày vào lúc trước khi đi ngủ. Liên tục nghe thôi miên bức tranh 6 tháng

Trả lời