Bài 9: Chỉ số Stochastic/Phân tích kỹ thuật tradecoin

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

1.Stochastic >80 không mua nữa và chờ điểm bán thích hợp khi đường xanh cắt xuống dưới đường đỏ.

2. Stochastic <20 không bán nữa và chờ điểm mua thích hợp khi đường xanh cắt lên trên đường đỏ.

3. Stochastic tránh mua đỉnh bán đáy

4. Stochastic giúp bạn có tín hiệu tốt dự đoán tăng mạnh hay giảm mạnh khi Stoch hội tụ và phân kỳ.

5. Stochastic dùng kết hợp với nến đảo chiều, ma, MACD..

Trả lời