Bài 10: Ichimoku cloud/ Phân tích kỹ thuật Tradecoin

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

1.Ichimoku là công cụ mạnh để chỉ báo xu hướng

2.Ichimoku không nên dùng làm kháng cự hay hỗ trợ.

3. Ichimoku dùng để tìm điểm vào lệnh hợp lý khi ra khỏi đám mây .

4. Ichimoku kết hợp các công cụ nến, MACD,..khác để vào lệnh hợp lý.

Trả lời