Bài 13: Nến Pinbar /Price Action(hành động giá)/Phân tích kỹ thuật tradecoin

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

1.Price action là hành động giá. Hành vi mua bán trên thị trường tác động đến giá.

2.Price action chỉ sử dụng công cụ đọc biểu đồ nến.

3.Đồ thị phân tích price action là đồ thị nến đơn giản.

4.4 mô hình nến chính của Price action là :

-Pinbar(tín hiệu đảo chiều): giống hammer, hanging man, shooting star.

-Inside bar(thị trường tiếp diễn)

-Pivot(nến nhấn chìm)

-CPR(candlestick pattern regcodnition) : giống nên mây đen che phủ

5.Phân tích dựa vào xu hướng giá

Uptrend và downtrend

6. Điển hình của Price action là mô hình cái nêm

Trả lời