Bài 14: Chỉ báo CCI

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN
  1. CCI là gì?

2. Công thức tính

3.Xác nhận xu hướng : CCI >0 là xu hướng tăng; CCI <0 là xu hướng giảm

4.Giao dịch với CCI: CCI <-100 là vùng quá bán; CCI >100 là vùng quá mua

5.Tín hiệu mua: Khi CCI giảm xuống vùng quá bán và CCI đang có chiều hướng đi qua mức 0 thì mua vào.

6. Tín hiệu bán : ngược lại tín hiệu mua

7.CCI vượt quá -200 và +200

8. Lưu ý khi dùng CCI

-CCI có đi vào vùng quá mua quá bán không?

-Xem có tín hiệu đảo chiều từ công cụ khác không?

-Xem có hỗ trợ kháng cự không?

-Xem có phân kỳ từ công cụ khác không?

Trả lời