Bài 16: Chỉ báo Volume giao dịch/PTKT tradecoin

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN
  1. Cây nến dài cao hơn các cây nến trước đó là cây nến xác định xu hướng tăng(nến xanh) hoặc giảm(nến đỏ)

2. Các cây nến thấp hơn phía sau chỉ là cây nến điều chỉnh(uptrend) hoặc cây nến hồi sóng (downtrend)

3. Volume phân kỳ , hội tụ

Khi volume có chiều hướng giảm nhưng giá lại đẩy lên cao dẫn tới việc phân kỳ(giá giảm). Ngược lại, khi volume giao dịch tăng nhưng giá giảm thì dẫn tới việc hội tụ (giá tăng)

Volume phân kỳ
Volume hội tụ

Trả lời