Bài 17: Chỉ báo dòng tiền MFI(Money flow index)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

1.MFI là gì?

  • MFI là money flow index. Chỉ báo sức mạnh của dòng tiền ra vào thị trường.
  • So sánh với chỉ số RSI thì RSI là chỉ báo liên quan đến mức giá còn MFI liên quan đến khối lượng giao dịch.

2.Công thức tính

3.MFI có giá trị từ 0-100. MFI tiến gần về 0 là khi coin đó không còn tiền vào giống như coin chết(coin rác). Ngược lại trị số MFI tiến dần lên 100 là coin đó rất có giá trị

4. Vùng quá mua và quá bán . MFI <20 gọi là vùng quá Bán khi đó giá trị coin có xu hướng quay đầu đi lên.; MFI > 80 là vùng quá Mua. khi đó giá trị coin lại có hướng đi xuống.

5. MFI phân kỳ. MFI có chiều hướng đi xuống nhưng đường giá lại có chiều hướng đi lên dẫn tới MFI phân kỳ(giá giảm). Ngược lại, MFI có chiều hướng đi lên nhưng đường giá lại đi xuống dẫn tới MFI hội tụ.

6. Giao dịch với MFI

Chỉ số MFI cắt xuống đường 80 thì cho tín hiệu bán. MFI cắt đường 20 đi lên thì cho tín hiệu mua

7.MFI có thể xác định xu hướng. MFI>50 thì xác định xu hướng tăng.MFI< 50 thì xác định xu hướng giảm

Trả lời