Bài 64: Chỉ Báo Awesome Oscillator Là Gì?

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADECOIN

Awesome Oscillator là gì?

Awesome Oscillator (viết tắt là AO) là một chỉ báo kỹ thuật được giới thiệu lần đầu tiên ra thị trường bởi Bill Williams nên nhiều lúc chỉ báo này vẫn được gọi là chỉ báo Bill Williams.

AO được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và cho biết lực của xu hướng đó ở thời điểm hiện tại.

  • Công thức của chỉ báo AO

AO được tính toán dựa trên các dữ liệu của giá, bao gồm giá cao nhất và giá thấp nhất.

AO chính là hiệu số giữa giá trị trung bình đơn giản 5 kỳ và giá trị trung bình đơn giản 34 kỳ. Dữ liệu được dùng để tính giá trị trung bình chính là giá High và giá Low của các phiên giao dịch.

Giá Trung bình (TB) = (High + Low)/2

AO = SMA (TB, 5) – SMA (TB, 34)

AO được biểu diễn trên khung thời gian nào thì dữ liệu giá được sử dụng là của các phiên giao dịch tương ứng với khung thời gian đó. Ví dụ: khung thời gian H1, thì dữ liệu sẽ là giá High và Low của các phiên giao dịch 1 giờ, khung thời gian M30 thì sẽ là giá High và Low của các phiên giao dịch mỗi 30 phút.

Chỉ báo AO được biểu diễn trên đồ thị giá là một biểu đồ dạng histogram tách biệt đồ thị giá và nằm phía dưới đồ thị giá, như hình dưới:

  • Đặc điểm của chỉ báo AO

Các bạn có thể hình dung đơn giản thì đây chính là một biểu đồ cột, với mỗi cột là hiệu số giữa SMA (TB, 5) và SMA (TB, 34), hiệu số này âm thì biểu đồ cột sẽ nằm phía dưới trục 0, hiệu số này dương thì biểu đồ cột sẽ nằm trên trục 0.

Cột màu xanh thể hiện các giá trị AO tăng, cột màu đỏ thì giá trị AO giảm.

Độ dài của cột AO càng cao thì khoảng cách giữa 2 đường trung bình càng lớn, nghĩa là động lực của xu hướng càng mạnh (tăng mạnh hoặc giảm mạnh). Ngược lại, độ dài cột AO càng thấp thì khoảng cách 2 đường trung bình càng nhỏ, tức là động lực của xu hướng đang giảm đi.

Nhìn biểu đồ trên thì các bạn sẽ thấy rõ hơn sự tương quan giữa hình dáng của chỉ báo AO và 2 đường trung bình.

Khi AO lớn hơn 0 và đang tăng (các thanh màu xanh liên tiếp nhau và nằm trên đường 0) chứng tỏ xu hướng đang trên đà tăng mạnh, ngược lại AO giảm dần (các thanh màu đỏ liên tiếp nhau và nằm trên đường 0) thì thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng nhưng đà tăng của xu hướng đang giảm dần.

Khi AO nhỏ hơn 0 và đang giảm (các thanh màu đỏ liên tiếp nhau và nằm dưới đường 0) thì giá đang trong đà giảm mạnh, nếu AO tăng dần (các thanh màu xanh liên tiếp nhau và nằm dưới đường 0) thì giá vẫn trong xu hướng giảm nhưng lực của xu hướng này đang giảm dần đi.

AO phân kỳ , hội tụ.

cách giao dịch với AO

Trả lời