AdsearnBTC trang xem quảng cáo đáng tin cậy ra mắt 14/7/2019

Xem Quảng Cáo Kiếm Tiền
  1. Ngày ra mắt 14/7/2019.
  2. Có cộng đồng hơn 1,2k thành viên có admin.

3. Các gói upgrade

Các gói thành viên
Số tiền đóng cho từng thanh viên

4. Gói chia sẻ doanh thu

Điều kiện tham gia là phải xem 10 quảng cáo giá trị 0đ.

Quyền lợi với gói 1 $

Số lượng gói là không giới hạn.

Mua gói 1$ nhận lãi 120% .

Quyền lợi từ gói 1$
Lãi nhận được khi kết thúc chu kỳ
Lãi 20%/ trong 63 ngày

5. Nạp tiền tối thiểu 1$. min rút 10$ . phí rút 7%. Cổng PM, coinpay,..

6. Quảng cáo giành cho các nhà quảng cáo thực sự

PTC 0.6$ nhận 100 view x 3s

banner 3$ cho 3 ngày ,

text 8$ cho 500 lần hiển thị

Đăng nhập qc 3$ x 3qc x10s /ngày trong 3 ngày,

youtube view 2$ nhận 100 view,

subcrise youtube 1.5$ nhận 100 sub

Like facebook 0.25$ nhận 25 lượt like.

Lưu lượng xem 2$ 500 lượt x 10s

Xem youtube free
xem PTC free
Like Facebook free

7. Ngoài ra có game, quay xổ số…

8. Link đăng ký :

https://adsearnbtc.com/register.aspx?u=7062

Xem video chi tiết tại đây

CÁC TRANG XEM QUẢNG CÁO KHÔNG PHẢI CÁC TRANG ĐẦU TƯ NÊN TIỀM ẨN NHIỀU RỦI RO. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI THAM GIA.

Trả lời